IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

A. Zavezanost prireditve Trimfejst k varovanju zasebnosti podatkov

Spodnja izjava opisuje osebne podatke, ki jih zbira, kako jih uporablja in varuje, ter s kom jih lahko deli. Namen izjave je ozavestiti posameznike glede osebnih podatkov, v skladu z zakonodajo in regulacijami o varovanju podatkov na območjih, kjer prireditev Trimfejst deluje.

Trimfejst spodbuja stranke, dobavitelje, uradne obiskovalce, poslovne partnerje, vlagatelje in druge zainteresirane stranke, da preberejo to izjavo. Z uporabo naše spletne strani ali predložitvijo kakršnihkoli osebnih podatkov prireditvi Trimfejst na kakršenkoli drug način, potrjujete, da razumete in soglašate s to izjavo, ter se strinjate z zbiranjem, obdelavo, prenosom, uporabo in objavo vaših osebnih podatkov, kot so ti postopki opisani v tej izjavi.

B. Osebni podatki

Trimfejst se zavezuje k zagotovitvi vseh smiselnih previdnostnih ukrepov za zasebnost in varnost osebnih podatkov. Med vašo rabo naše spletne strani ali skozi druge načine komunikacije z Trimfejstom, lahko Trimfejst vaše osebne podatke zbira in obdela. V splošnem Trimfejst zbira osebne kontaktne podatke (tj. Ime, Priimek, Naslov, Telefonska številka in E-naslov), ki jih zavestno predložite v registracijskem obrazcu, anketah, odgovorih na vprašanja, ali na kakršenkoli drug način. Občasno lahko zbiramo dodatne osebne podatke, ki jih prostovoljno predložite, vključujoč naziv, dodatne kontaktne podatke, datum rojstva, hobije, področja zanimanja in strokovne zveze.

C. Raba osebnih podatkov

Trimfejstova spletna stran je namenjena Trimfejstovim strankam, uradnim obiskovalcem, poslovnim partnerjem, vlagateljem in ostalim zainteresiranim strankam za poslovno rabo. Osebni podatki, ki jih Trimfejst zbira na spletni strani ali na drugačne načine, se uporabljajo za podporo našega komercialnega odnosa z vami, vključujoč obdelavo naročil strank in prodajalcev, vodenje računov, učenje o potrebah strank, odzivanje na povpraševanja in zagotavljanje dostopa do podatkov. V skladu s pristojno zakonodajo in regulacijami lahko, v podporo našemu odnosu z vami, tudi:

Delimo osebne podatke z našimi podružnicami po svetu, ter tako bolje razumemo vaše poslovne potrebe in izboljšamo naše izdelke in storitve;
Uporabljamo tretjeosebne ponudnike storitev za pomoč pri zbiranju, povezovanju in obdelavi osebnih podatkov, v povezavi s storitvami v našem poslovnem odnosu;
Uporabimo osebne podatke, da vas kontaktiramo glede ponudbe v skladu z vašimi poslovnimi potrebami, ali za izvedbo spletnih anket za boljše razumevanje potreb naših strank (velja tudi za tretje stranke v imenu Trimfejsta);
Uporabimo osebne podatke za trženje in promocijske dejavnosti.
Če se odločite, da naj vaših osebnih podatkov za podporo našega komercialnega odnosa (predvsem neposrednega trženja ali tržnih raziskav) ne uporabljamo, bomo to odločitev spoštovali. Vaših podatkov ne prodajamo tretjim strankam, niti jih z njimi ne delimo, razen kot opisano v tej izjavi. Trimfejst bo vaše osebne podatke zadržal kakor dolgo bo trajal vaš poslovni odnos s prireditvijo. Če ste se registrirali za prejem tržnih ali drugih sporočil od Trimfejsta, bodo osebni podatki zadržani, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa.

D. Tretjeosebni ponudniki storitev

Trimfejst je komercialni operater svoje spletne strani, in uporablja ponudnike storitev za pomoč pri shranjevanju ali obdelavi podatkov, nudenje programske opreme in vsebine za nače strani, ter druge storitve. Trimfejst lahko vaše osebne podatke razkrije tistim tretjim strankam, ki nudijo te storitve na podlagi pogodbe o varovanju osebnih podatkov. Nadalje lahko Trimfejst razkrije osebne podatke, kjer je to dovoljeno v skladu s pristojno zakonodajo in regulacijami, če je takšno razkritje:

Uporaba osebnih podatkov za dodaten namen, ki je neposredno povezan z originalnim namenom zbiranja osebnih podatkov;
Nujno za pripravo, sklep in izvršitev pogodbe;
Nujno v skladu z zakonodajo ali pristojnimi vladnimi ali sodnimi oblastmi;
Nujno za vlogo ali vzdrževanje legalnega zahtevka ali obrambe;
Del prestrukturiranja prireditve, prodaje sredstev, združitve ali odprodaje;
Nujno za preprečitev goljufije ali drugih protizakonitih aktivnosti, kot npr. Namerni napadi na Trimfejstove informacijsko-tehnološke sisteme.

E. Avtomatsko zbiranje neosebnih podatkov

Ko dostopate do Trimfejstove spletne strani, lahko avtomatsko (tj. Brez registracije) zbiramo neosebne podatke (tj. Vrsta internetnega brskalnika in operacijskega sistema, domena spletne strani, s katere ste prišli, število obiskov, povprečen čas preživet na strani, ogledane strani). Te podatke lahko uporabljamo in delimo s hčerinskimi družbami po svetu, da s tem nadzorujemo privlačnost naše spletne strani, ter izboljšamo njeno delovanje in vsebino. V tem primeru je obdelava, po presoji prireditve, anonimna.

F. Ostali spletni podatki

Določene spletne tehnične aplikacije in druge interakcije z Trimfejstom lahko zahtevajo vnos poslovnih in tehničnih podatkov. S predložitvijo teh podatkov soglašate z njihovo obdelavo in shrambo. Če Trimfejst ne prejme neposredne zahteve za odstranitev teh podatkov s svojih serverjev, jih bo prireditev obdržalo in uporabljalo za nadaljnjo poslovno komunikacijo. Zahteva za odstranitev teh podatkov je možna pri stikih, navedenih spodaj. Trimfejst bo izvedel vse previdnostne ukrepe za zagotovitev, da noben izmed teh podatkov ne bo razkrit tretjim strankam, razen, če te izvajajo storitve, povezane s spletno stranjo (npr. Gostiteljski strežnik, vzdrževanje).

G. “Piškotki” – Podatki, ki se avtomatsko shranjujejo v vaš računalnik

Piškotki so podatki, ki se avtomatsko shranijo v računalnik obiskovalca spletne strani. Ko si uporabnik ogleda Trimfejstovo spletno stran, lahko prireditev shrani nekoliko podatkov na njegov računalnik v obliki »piškotka«, da uporabnika avtomatsko prepozna ob naslednjem obisku Trimfejstove spletne strani. Trimfejst zagotavlja skladnost s pristojno zakonodajo in regulacijami glede piškotkov.

H. Otroci

Trimfejst ne bo zavedno zbiral osebnih podatkov otrok mlajših od 18 let. Trimfejstove spletne strani niso namenjene posameznikom, mlajšim od 18 let.

I. Varnost in integriteta podatkov

Trimfejst bo izvedel vse potrebne previdnostne ukrepe, da zaščiti osebne podatke proti izgubi, napačni rabi, neavtoriziranem dostopu, razkritju, spremembi ali uničenju. Trimfejst Periodično pregleduje svoje varnostne ukrepe, zagotavljajoč zasebnost osebnih podatkov.

Trimfejst bo osebne podatke uporabljal samo na načine, ki so združljivi z nameni zbiranja oz. vašo kasnejšo odobritvijo. Medtem, ko bo Trimfejst storil vse potrebno za zagotovitev primernosti, točnosti, celovitosti in ažurnosti podatkov, se prireditev vseeno zanaša na vsakega posameznika za predložitev točnih posodobitev svojih osebnih podatkov.

J. Povezave na druge spletne strani

Trimfejstove spletne strani lahko vsebujejo povezave do spletnih strani v lastništvu tretjih strank. Z dostopanjem do teh povezav, podanih za vaše udobje, zapuščate našo spletno stran in prehajate v pristojnost pravil o zasebnosti druge spletne strani. Ta izjava se ne nanaša na kakršnekoli osebne podatke, ki jih predložite tretji stranki.

K. Hranjenje podatkov

V splođnem bo Trimfejst vaše osebne podatke zadržal kakor dolgo so potrebni plus 10 let, razen če drugače zahtevajo pristojna zakonodaja in regulacije. Na primer: podatki bodo zadržani za časovno obdobje, ko ste pooblaščeni uporabljati Trimfejstovo spletno stran, vključno z Trimfejstovimi orodji, dostopnimi skozi naše spletne strani. Vaši osebni podatki, povezani z rabo Trimfejstovih spletnih strani, bodo odstranjeni ob prekinitvi takšnega pooblastila.

L. Dostop do in poprava podatkov

Na zahtevo posameznika, mu bo Trimfejst dovolil dostop do osebnih podatkov o njem. Trimfejst bo posamezniku omogočil popravljanje, spremembo in izbris podatkov, za katere se dokaže, da so nepravilni ali nepopolni. Trimfejst se zanaša na vsakega posameznika, da bo predložil točne posodobitve svojih osebni podatkov. Za dostop, popravo, spremembo ali izbris svojih osebnih podatkov pri Trimfejstu, posameznik kontaktira:

TELEFON: +386 41 344 138 | EMAIL: IGOR@DRAKULIC.EU

M. Pravice glede zasebnosti podatkov v EU

Če se vaši podatki obdelujejo v Evropski uniji ali pa ste prebivalec Evropske unije, vam Splošna uredba o varstvu podatkov EU zagotavlja določene zakonske pravice. Natančneje, pravico do dostopa do, poprave ali izbrisa osebnih podatkov, ki jih ima Trimfejst o vas.

Na zahtevo posameznika, mu bo Trimfejst dovolil dostop do osebnih podatkov o njem. Trimfejst bo posamezniku omogočil popravljanje, spremembo in izbris podatkov, za katere se dokaže, da so nepravilni ali nepopolni. Trimfejst se zanaša na vsakega posameznika, da bo predložil točne posodobitve svojih osebni podatkov. Za dostop, popravo, spremembo ali izbris svojih osebnih podatkov pri Trimfejstu, posameznik kontaktira: igor@drakulic.eu

N. Spremembe te izjave

Trimfejst si pridržuje pravico do občasnega spreminjanja te izjave, da ta natančno izraža pravno okolje in naša načela glede zbiranja podatkov. Ko bo prišlo do stvarnih sprememb te izjave, bo Trimfejst na svoji spletni strani objavil posodobljeno različico.© Trimfejst 2018 - Vse pravice pridržane